Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Súkromnej strednej odbornej škole s VJM Dolné Obdokovce - [ACC03066]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 36 866,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 36 865,99
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 36 866,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 36 866,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.