Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Rimskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Marie - dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurovanie fasády - [CLT01002]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01002
 • Názov projektu: Rimskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Marie - dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurovanie fasády
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice I
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Dominikánsky konvent
 • Komponent/opatrenie: Kultúrne pamiatky (okrem hradov)
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 391 649,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 538 251,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 390 627,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 390 627,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.