Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Obnova Kostola svätého Antona Paduánskeho v Košiciach - Kláštor františkánov - [CLT01008]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01008
 • Názov projektu: Obnova Kostola svätého Antona Paduánskeho v Košiciach - Kláštor františkánov
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice I
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
 • Komponent/opatrenie: Kultúrne pamiatky (okrem hradov)
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 651 970,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 651 970,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 260 788,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.