Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Reštaurovanie Novej synagógy/Kunsthalle Žilina - [CLT01006]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01006
 • Názov projektu: Reštaurovanie Novej synagógy/Kunsthalle Žilina
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Žilinský
 • Okres realizácie projektu: Žilina
 • Začiatok realizácie projektu: 14.10.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Truc sphérique
 • Komponent/opatrenie: Kultúrne pamiatky (okrem hradov)
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 328 743,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 523 743,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 523 743,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 523 743,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.