Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Škola Zdravej Klímy II - [ACC03071]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03071
 • Názov projektu: Škola Zdravej Klímy II
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Vranov nad Topľou
 • Začiatok realizácie projektu: 08.10.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.01.2015
 • Prijímateľ: Mesto Vranov nad Topľou
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 40 000,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 40 000,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 39 697,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 39 697,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.