Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Veža kráľa Mateja - Dóm svätej Alžbety - [CLT01003]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01003
 • Názov projektu: Veža kráľa Mateja - Dóm svätej Alžbety
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice I
 • Začiatok realizácie projektu: 24.10.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Perly gotickej cesty, n.o. Košice
 • Komponent/opatrenie: Kultúrne pamiatky (okrem hradov)
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 441 764,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 441 764,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 436 679,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 436 679,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.