Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie - [CLT01005]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01005
 • Názov projektu: Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Trnavský
 • Okres realizácie projektu: Skalica
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Mesto Holíč
 • Komponent/opatrenie: Kultúrne pamiatky (okrem hradov)
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 512 539,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 640 039,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 637 426,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 637 426,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.