Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy. - [CLT01001]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 522 203,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 648 963,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 647 898,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 647 898,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.