Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon - [CLT01004]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01004
 • Názov projektu: Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Snina
 • Začiatok realizácie projektu: 24.10.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Karpatské drevené cerkvi, n. o.
 • Komponent/opatrenie: Kultúrne pamiatky (okrem hradov)
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 266 228,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 266 228,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 265 665,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 265 665,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.