Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta - [CLT01007]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01007
 • Názov projektu: Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Trnavský
 • Okres realizácie projektu: Galanta
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Mesto Sereď
 • Komponent/opatrenie: Kultúrne pamiatky (okrem hradov)
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 512 817,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 512 817,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 205 127,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 16 762,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.