Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen - [ACC02002]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC02002
 • Názov projektu: Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Zvolen
 • Začiatok realizácie projektu: 23.05.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Mesto Zvolen
 • Komponent/opatrenie: Zdravé mestá
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 010 000,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 1 010 000,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 926 101,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 926 101,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.