Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

MODERNÁ ŠKOLA - [ACC03008]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03008
 • Názov projektu: MODERNÁ ŠKOLA
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Zvolen
 • Začiatok realizácie projektu: 15.08.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 28.02.2015
 • Prijímateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 37 670,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 37 670,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 33 903,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 32 856,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.