Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Povodie hornej Nitry - opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom - [ACC01001]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 3 199 824,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 3 189 859,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 2 164 920,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 2 164 920,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.