Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce - [ACC03002]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03002
 • Názov projektu: Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Michalovce
 • Začiatok realizácie projektu: 26.08.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.03.2015
 • Prijímateľ: Základná škola s materskou školou Bracovce
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 38 829,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 38 829,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 36 483,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 36 483,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.