Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život - [ACC01002]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC01002
 • Názov projektu: Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Svidník
 • Začiatok realizácie projektu: 30.04.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Nižná Polianka
 • Komponent/opatrenie: Adaptačné opatrenia na Zemlíne
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 429 477,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 1 429 477,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 1 369 502,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 1 369 502,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.