Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Voda a klíma v našej škole. - [ACC03001]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03001
 • Názov projektu: Voda a klíma v našej škole.
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
 • Okres realizácie projektu: Púchov
 • Začiatok realizácie projektu: 21.06.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 28.02.2015
 • Prijímateľ: Základná škola s materskou školou
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 37 628,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 37 628,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 37 628,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 37 628,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.