Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - [ACC03013]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03013
 • Názov projektu: Parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
 • Okres realizácie projektu: Ilava
 • Začiatok realizácie projektu: 02.07.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.01.2015
 • Prijímateľ: Spojená škola sv. Jána Bosca
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 37 168,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 37 168,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 36 757,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 36 757,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.