Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

TREENVI - Realizácia protipovodňových opatrení Súkromného gymnázia - [ACC03015]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03015
 • Názov projektu: TREENVI - Realizácia protipovodňových opatrení Súkromného gymnázia
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Poprad
 • Začiatok realizácie projektu: 19.06.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.06.2015
 • Prijímateľ: Súkromné gymnázium
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 39 314,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 39 315,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 39 315,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 39 314,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.