Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Voda v krajine - [ACC03005]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 36 376,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 36 376,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 33 483,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 33 483,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.