Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Eliminovanie povodní aplikáciou "zelených opatrení", zvýšenie estetiky prostredia, biodiverzity a informovanosti. - [ACC03009]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03009
 • Názov projektu: Eliminovanie povodní aplikáciou "zelených opatrení", zvýšenie estetiky prostredia, biodiverzity a informovanosti.
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Žilinský
 • Okres realizácie projektu: Žilina
 • Začiatok realizácie projektu: 26.08.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.03.2015
 • Prijímateľ: Základná škola s materskou školou, Gaštanova 56 Žilina
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 39 922,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 39 922,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 31 938,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.