Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Zemplín – prevencia povodní a sucha - ZEMPPAS - [ACC01003]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 2 270 513,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 1 933 442,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 1 279 083,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 1 279 083,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.