Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom - [ACC03004]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03004
 • Názov projektu: Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice-okolie
 • Začiatok realizácie projektu: 07.08.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.03.2015
 • Prijímateľ: Základná škola s materskou školou Slanec
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 36 330,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 36 330,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 36 260,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 36 260,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.