Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí - [ACC02003]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC02003
 • Názov projektu: Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava I
 • Začiatok realizácie projektu: 19.08.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • Komponent/opatrenie: Zdravé mestá
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 986 994,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 2 801 109,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 2 404 893,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 2 404 893,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.