Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí. - [ACC03010]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 38 270,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 38 271,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 33 125,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 33 125,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.