Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Prepojenie zmeny klímy s edukačným procesom. - [ACC03011]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 39 422,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 0,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.