Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže - [CLT02002]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT02002
 • Názov projektu: HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Veľký Krtíš
 • Začiatok realizácie projektu: 15.10.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Slovenské národné múzeum
 • Komponent/opatrenie: Hrady
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 256 125,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 511 125,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 511 125,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 511 125,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.