Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti - [CLT02004]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT02004
 • Názov projektu: NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava IV
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • Komponent/opatrenie: Hrady
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 339 770,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 439 770,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 434 037,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 434 037,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.