Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline - [CLT02001]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT02001
 • Názov projektu: Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Žilinský
 • Okres realizácie projektu: Žilina
 • Začiatok realizácie projektu: 24.10.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Mesto Žilina
 • Komponent/opatrenie: Hrady
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 590 923,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 590 923,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 590 923,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 590 923,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.