Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia - [DGV01003]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV01003
 • Názov projektu: Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
 • Okres realizácie projektu: Nitra
 • Začiatok realizácie projektu: 10.07.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Centrum Slniečko,n.o
 • Komponent/opatrenie: Bezpečný ženský dom
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 331 298,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 507 475,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 475 791,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 475 791,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.