Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry - [CLT01009]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01009
 • Názov projektu: Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Žarnovica
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
 • Komponent/opatrenie: Kultúrne pamiatky (okrem hradov)
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 508 690,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 508 690,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 508 386,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 508 386,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.