Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Revitalizácia Pariča (RePar) - [CLT02003]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT02003
 • Názov projektu: Revitalizácia Pariča (RePar)
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Trebišov
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Mesto Trebišov
 • Komponent/opatrenie: Hrady
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 668 026,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 668 026,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 80,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 611 225,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 611 225,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.