Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Obnova NKP Považský hrad - [CLT02008]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT02008
 • Názov projektu: Obnova NKP Považský hrad
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
 • Okres realizácie projektu: Považská Bystrica
 • Začiatok realizácie projektu: 03.03.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Mesto Považská Bystrica
 • Komponent/opatrenie: Hrady
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 457 184,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 457 184,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 448 191,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 448 191,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.