Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Bez kaplnky nie je hrad - [CLT02006]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT02006
 • Názov projektu: Bez kaplnky nie je hrad
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Žilinský
 • Okres realizácie projektu: Žilina
 • Začiatok realizácie projektu: 24.10.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Žilinský samosprávny kraj
 • Komponent/opatrenie: Hrady
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 443 717,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 536 600,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 515 903,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 515 903,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.