Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Revitalizácia hradiska na Molpíri - [CLT01012]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01012
 • Názov projektu: Revitalizácia hradiska na Molpíri
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Trnavský
 • Okres realizácie projektu: Trnava
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Občianske združenie Naše Smolenice
 • Komponent/opatrenie: Kultúrne pamiatky (okrem hradov)
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 290 217,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 290 217,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 261 368,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 261 368,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.