Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy) - [DGV01002]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV01002
 • Názov projektu: Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Prešov
 • Začiatok realizácie projektu: 18.07.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: MyMamy, o.z.
 • Komponent/opatrenie: Bezpečný ženský dom
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 608 751,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 735 213,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 670 891,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 670 891,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.