Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Otváracia konferencia programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“

15.01.2019
Úrad vlády SR ako správca programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 - 2021, skr. Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, si dovoľuje informovať verejnosť o otváracej konferencii tohto programu.
 
V rámci programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“ sa budú implementovať štyri preddefinované projekty zamerané na protikorupčné opatrenia, efektívnejší systém verejného obstarávania, zlepšenie odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti súvisiacej so CBRN materiálmi, a zvýšenie efektívnosti a kvality justičného systému v oblasti ochrany obetí trestných činov a v oblasti ochrany maloletých. V rámci programu je naplánovaná otvorená výzva a výzva na malú grantovú schému s totožným zameraním, ktorým je inštitucionálna cezhraničná spolupráca medzi Slovenskom a Ukrajinou zameriavajúca sa na opatrenia spojené s dobrou správou vecí verejných, zodpovednými inštitúciami a transparentnosťou pričom sa počíta aj s nápadmi a interakciou zo strany mimovládnych organizácií.
 
Otváracia konferencia sa uskutoční:
  • 26. februára 2019, 10:00 hod.
  • Hotel Bôrik, Bratislava
 Registrácia na otváraciu konferneciu bola uzatvorená.
Registrácia sa stáva platnou až po jej potvrdení zo strany správcu programu. Potvrdenie bude zaslané záujemcovi o účasť najneskôr do 19.2.2019.
 
Program konferencie (aktualizované k 22.2.2019)

Prezentácia programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca