Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Hrad Ľupča - Obnova horného nádvoria - [CLT02007]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 358 278,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 478 278,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 80,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 447 676,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 447 676,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.