Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Otváracia konferencia programu „Domáce a rodovo podmienené násilie"

15.01.2019
Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021 si dovoľuje informovať verejnosť o otváracej konferencii tohto programu.
 
Cieľom programu Domáce a rodovo podmienené násilie je aj v ďalšom programovom období 2014-2021 predchádzať domácemu a rodovo podmienenému násiliu a zabezpečiť ochranu a pomoc obetiam. Program podporí projekty realizované v programových oblastiach Rovnováha medzi pracovným a súkromným životomDomáce a rodovo podmienené násilie.
 
Otváracia konferencia sa uskutoční:
  • 27. februára 2019, 9:30 hod.
  • Hotel Bôrik, Bratislava
 
Registrácia na otváraciu konferneciu bola uzatvorená.
Registrácia sa stáva platnou až po jej potvrdení zo strany správcu programu. Potvrdenie bude zaslané záujemcovi o účasť najneskôr do 19.2.2019.
 
Program konferencie (aktualizácia k  22.2.2019)

Prezentácia programu Domáce a rodovo podmienené násilie