Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane - [CLT02005]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT02005
 • Názov projektu: Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Banská Štiavnica
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Obec Štiavnické Bane
 • Komponent/opatrenie: Hrady
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 287 343,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 280 288,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 262 271,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 262 271,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.