Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca - [CLT01011]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01011
 • Názov projektu: Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava I
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 • Komponent/opatrenie: Kultúrne pamiatky (okrem hradov)
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 491 406,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 566 406,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 566 406,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 566 406,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.