Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí - [CLT01010]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01010
 • Názov projektu: Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice I
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Štátne divadlo Košice
 • Komponent/opatrenie: Kultúrne pamiatky (okrem hradov)
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 500 000,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 500 000,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 492 282,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 492 282,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.