Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

VODNÝ MLYN Dunajský Klátov rekonštrukcia - [CLT01013]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01013
 • Názov projektu: VODNÝ MLYN Dunajský Klátov rekonštrukcia
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Trnavský
 • Okres realizácie projektu: Dunajská Streda
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Obec Dunajský Klátov
 • Komponent/opatrenie: Kultúrne pamiatky (okrem hradov)
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 280 478,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 280 479,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 280 479,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 280 479,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.