Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Pro Monumenta - prevencia údržbou. - [CLTPP001]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTPP001
 • Názov projektu: Pro Monumenta - prevencia údržbou.
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu: 05.09.2013
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • Komponent/opatrenie: Preddefinovaný projekt
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 952 056,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 1 152 056,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 1 074 809,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 1 074 809,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.