Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí - [CLT02010]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT02010
 • Názov projektu: Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
 • Okres realizácie projektu: Nitra
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
 • Komponent/opatrenie: Hrady
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 697 814,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 797 814,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 779 221,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 779 221,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.