Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2019!

19.12.2018
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v Novom roku 2019!

****
Úrad vlády SR
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
Odbor grantov EHP a Nórska