Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Otváracie konferencie prvých troch programov

13.12.2018
Úrad vlády SR, ako správca programov:
  • Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca;
  • Domáce a rodovo podmienené násilie;
  • Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca;
 
 oznamuje verejnosti, že plánuje organizovať otváracie konferencie uvedených programov.
 
Termíny:
  • 26. 2. 2019 – Hotel Bôrik Bratislava – program „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca”;
  • 27. 2. 2019 - Hotel Bôrik Bratislava - program „Domáce a rodovo podmienené násilie“;
  • 8. 3. 2019 – Hotel Bôrik Bratislava - program „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca”.
 
Na otváracích konferenciách budú predstavené jednotlivé programy a prinesú množstvo dôležitých informácií o možnostiach financovania projektových zámerov v programovom období 2014-2021.
 
Súčasťou konferencie na program „Domáce a rodovo podmienené násilie“ bude odborná diskusia o vhodnom nastavení výberových kritérií pre oblasť poskytovania podporných služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia.
 
Informácia pre záujemcov:
  • Prihlasovanie bude spustené prostredníctvom online formulára, ktorý bude zverejnený na webovej stránke www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk najneskôr v polovici januára 2019,
  • Kapacitné možnosti sú limitované, preto je nevyhnutné sa prihlásiť čo najskôr po zverejnení prihlasovacieho linku,
  • Správca programu si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu, v prípade naplnenia kapacitných možností konferencie.
 
Bližšie informácie o rámcovom nastavení uvedených programov možno nájsť v Programových dohodách, ktoré sú zverejnené tu: https://eeagrants.sk/1513-sk/zakladne-dokumenty-po-2014-2021/.