Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Obnova hradu Zborov - [CLT02009]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT02009
 • Názov projektu: Obnova hradu Zborov
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Bardejov
 • Prijímateľ: Obec Zborov
 • Komponent/opatrenie: Hrady
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 599 639,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 0,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.