Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk
KP "Agentúra reg.rozvoja a cezhr.spolupráce TRANSCARPATHIA Zak.obl.rady"