Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.