Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk
Nórsky inštitút pre poľnohospodárstvo a výskum životného prostredia (Bioforsk)